Pełna Oferta

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszej firmy.

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to czynność w trakcie, której rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oraz z zachowaniem etyki zawodowej (zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności oraz obiektywności)

Doradztwo inwestycyjne

Oferujemy pomoc przy określeniu stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowania ich do transakcji kupna / sprzedaży. Wykonujemy badania dotyczące ekonomicznej opłacalności inwestycji oraz oceny ryzyka inwestycyjnego przedsięwzięcia. Sporządzamy analizy lokalnego rynku nieruchomości. Pomagamy w wyborze najlepszej nieruchomości przeznaczonej pod konkretną inwestycję.

Wykonujemy analizę możliwości zagospodarowania terenu pod kątem przepisów prawa. Wskazujemy najbardziej efektywne i opłacalne ekonomicznie rozwiązania. 

Badania kamerą termowizyjną

Za pomocą kamery termowizyjnej wykonujemy badania, które umożliwiają określenie lokalizacji pęknięć przegród budowlanych, właściwości termicznych ścian, jakości pracy wentylacji, a także identyfikację miejsc, gdzie pojawiły się mostki termiczne lub zawilgocenia.

 

Za pomogą kamery termowizyjnej można sporządzić dokumentację rozkładania się energii cieplnej w domu oraz określić miejsca przenikania jej przez przegrody.

 

Badania kamerą inspekcyjną

Wykonujemy badania kamerą inspekcyjną, która służy do wizualnego sprawdzania trudno dostępnych miejsc takich jak przewody wentylacyjne, kominy czy rury kanalizacyjne. Urządzenie pozwala na szybkie zlokalizowanie i zdiagnozowanie problemu oraz wspomaga jego usunięcie. Może znaleźć swoje zastosowanie również w mechanice pojazdowej. 

Badania specjalistycznym sprzętem pomiarowym

Na życzenie klienta możemy wykonać badanie szpilkowym miernikiem wilgotności -  za jego pomocą wykonujemy pomiary wilgotności w drewnie i innych materiałach budowlanych, takich jak: sklejka, płyty kartonowo-gipsowe, płyty OSB, cegły, jastrychy cementowe, beton, zaprawa cementowa, jastrychy anhydrytowe, zaprawa wapienna i gips. Urządzenie umożliwa również wykonanie pomiarów temperatury otoczenia i wilgotności względnej. 

Analiza stanu prawnego nieruchomości

Wykonujemy audyty prawne nieruchomości, które są szczególnie ważne dla osób, które chcą kupić nieruchomość. Czynność nie ogranicza się jedynie do zbadania zapisów w księdze wieczystej ponieważ nie zawsze można w niej znaleźć wszystkie informacje, które mogą być istotne z punktu widzenia potencjalnego nabywcy. Audyt prawny to również w zależności od rodzaju badanej nieruchomości uzyskanie informacji na temat: systematycznego regulowania zobowiązań względem nieruchomości, ustalenie czy budynek nie jest samowolą budowlaną czy określenie jakie jest przeznaczenie działki oraz czy nadaje się pod zabudowę.

oferta145637.jpg
blog353865.jpg

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z Nami

Goodwill Wycena Nieruchomości
Karolina Pełka

 

Lipnice 17
99-414 Kocierzew Południowy

723 361 533

tomala.karolina17@gmail.com

Formularz kontaktowy

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@goodwill.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.