Na czym polega wycena nieruchomości?

Wycena nieruchomości to złożony proces, który wymaga poświęcenia czasu oraz uwagi niezależnie od tego dla jakiej nieruchomości wartość jest określana. Wszystkie czynności punkt po punkcie muszą być wykonane zgodnie ze ściśle określonymi przepisami prawa. Skupmy się jednak na tych czynnościach, które dotyczą w większym stopniu również zleceniodawcy. 


Pierwszy etap wyceny zaczyna się z chwilą podpisania umowy pomiędzy klientem a rzeczoznawcą majątkowym. W umowie zawarte są dokładne informacje czego dotyczy zlecenie oraz jaki jest koszt jego wykonania. 

Następnie osoba, która zleca wykonanie operatu przekazuje rzeczoznawcy określone wcześniej dokumenty niezbędne do wykonania wyceny. Rzeczoznawca zapoznaje się z nimi aby móc w dalszej kolejności porównać czy stan prawny nieruchomości jest zgodny z jej stanem technicznym. W celu określenia stanu technicznego przeprowadza się, umówione wcześniej ze zleceniodawcą oględziny nieruchomości. 

Kolejny etap wyceny polega na sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego analizy rynku. Zawiera się w niej między innymi informacje o: 

 

  • sytuacji gospodarczej i ekonomicznej danego regionu, 
  • cenach transakcyjnych nieruchomości podobnych, które wystąpiły w ostatnim czasie na lokalnym rynku, 
  • popycie i podaży na nieruchomości podobne oraz jaki jest czas ich ekspozycji na rynku. 

 

Po wykonaniu analizy przychodzi czas na wybór podejścia, metody oraz techniki wyceny. Jest on uzależniony zwłaszcza od celu dla jakiego wykonywana jest wycena, przeznaczenia nieruchomości oraz tego jak aktywny jest lokalny rynek. 
Następnie rzeczoznawca przystępuje do sporządzenia operatu szacunkowego, w którym musi zawrzeć między innymi następujące elementy: 

 

  • Określenie przedmiotu i celu wyceny, 
  • Określenie podstaw prawnych i merytorycznych sporządzenia wyceny, 
  • Opis stanu technicznego i prawnego przedmiotu wyceny oraz wskazanie jego przeznaczenia,
  • Analizę i charakterystykę rynku, 
  • Przedstawienie wybranego podejścia do wyceny, 
  • Określenie wartości wraz z obliczeniami, 

 

Po wykonaniu ostatecznej wersji operatu rzeczoznawca majątkowy przekazuje zlecającemu opieczętowany i podpisany dokument w wersji papierowej. 

blog353865.jpg

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z Nami

Goodwill Wycena Nieruchomości
Karolina Pełka

 

Lipnice 17
99-414 Kocierzew Południowy

723 361 533

tomala.karolina17@gmail.com

Formularz kontaktowy

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@goodwill.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.