Ile jest ważny operat?

Operat jest ważny przez 12 miesięcy od dnia jego wykonania, chyba, że wystąpią istotne zmiany. Po upływie tego czasu można zwrócić się do rzeczoznawcy majątkowego, który wykonał dokument z prośbą o potwierdzenie aktualności zapisów w nim widniejących. Jeśli na rynku lokalnym zaszły znaczące zmiany lub zmienił się stan prawny lub techniczno-użytkowy nieruchomości aktualizacja nie jest możliwa. 

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o operacie szacunkowym?

Ważną kwestią jest fakt, że rzeczoznawca majątkowy ponosi odpowiedzialność tylko za wykorzystanie operatu do celu dla jakiego został sporządzony. Nie odpowiada również za ukryte wady prawne i techniczne dotyczące wycenianej nieruchomości. Operat szacunkowy jest poufny i może być przekazany wyłącznie stronom, do których jest adresowany. 

blog353865.jpg

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z Nami

Goodwill Wycena Nieruchomości
Karolina Pełka

 

Lipnice 17
99-414 Kocierzew Południowy

723 361 533

tomala.karolina17@gmail.com

Formularz kontaktowy

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@goodwill.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.