Zobacz wiecej artykułów

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to czynność w trakcie, której rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oraz z zachowaniem etyki zawodowej (zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności oraz obiektywności). Dokument przedstawia wartość, która zawsze określana jest dla ściśle określonego celu oraz za pomocą indywidualnie dopasowanego podejścia, metody oraz techniki.

Wycena mieszkań

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA to część budynku trwale związanego z gruntem, stanowiąca odrębny przedmiot własności. Sanowi odrębną nieruchomość jeżeli spełnione zostaną trzy przesłanki: jest to lokal samodzielny (zgodnie z definicją Ustawy o własności lokali), jest wyodrębniona pod względem własności oraz posiada założoną księgę wieczystą.

 

Na wartość mieszkania wpływa wiele czynników. Czasami ciężko jest przewidzieć, w jakim stopniu oddziaływuje dany parametr. Pomóc w określeniu jego wpływu może przede wszystkim wnikliwa analiza rynku...

 

Wycena działek budowlanych

Działka budowlana to: nieruchomość gruntowa lub działka gruntu której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. W przypadku wyceny działek podejście do określenia również będzie zupełnie inne niż w przypadku wyceny domów czy mieszkań. Na wartość nieruchomości niezabudowanej mają często wpływ takie cechy jak dostępność do mediów  czy przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego… również nieruchomości sąsiednich.

 

Wymagane dokumenty w przypadku wyceny działek budowlanych to: numer księgi wieczystej...

blog353865.jpg

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z Nami

Goodwill Wycena Nieruchomości
Karolina Pełka

 

Lipnice 17
99-414 Kocierzew Południowy

723 361 533

tomala.karolina17@gmail.com

Formularz kontaktowy

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@goodwill.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.