home516638.jpg

Kilka słów o nas

Goodwill wycena nieruchomości to firma, która specjalizuje się w przygotowywaniu kompleksowych wycen nieruchomości: mieszkań, domów, działek itp. Sporządzamy profesjonalne opinie w postaci operatów szacunkowych, które powstają według ścisłych wytycznych obowiązującego prawa. Naszą specjalizacją są wyceny dla celów zabezpieczenia wierzytelności kredytowych.

Zawód rzeczoznawcy to nie tylko wiedza z zakresu ekonomii i prawa, to również doskonała znajomość lokalnego rynku na podstawie, której można trafnie ocenić wartość nieruchomości czy danego przedsięwzięcia. W związku z tym głównym terenem naszego działania jest województwo łódzkie oraz mazowieckie a zwłaszcza: powiaty: łowicki, sochaczewski, warszawski zachodni, Warszawa. Gwarantujemy rzetelne, uczciwe i fachowe wykonanie usług. Każde przyjęte do realizacji zlecenie jest dla nas równie ważne, dlatego podchodzimy do niego z pełnym zaangażowaniem.

Indywidualne podejście do każdego klienta

Wysoka jakość wykonywanej usługi

Terminowość

Olbrzymi zakres wiedzy

Zaufanie

Wycena nieruchomości

Wycena nieruchomości to czynność w trakcie, której rzeczoznawca majątkowy sporządza opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego - zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oraz z zachowaniem etyki zawodowej (zachowania tajemnicy zawodowej, bezstronności oraz obiektywności). Dokument przedstawia wartość, która zawsze określana jest dla ściśle określonego celu oraz za pomocą indywidualnie dopasowanego podejścia, metody oraz techniki.

Wycena mieszkań

NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWA to część budynku trwale związanego z gruntem, stanowiąca odrębny przedmiot własności. Sanowi odrębną nieruchomość jeżeli spełnione zostaną trzy przesłanki: jest to lokal samodzielny (zgodnie z definicją Ustawy o własności lokali), jest wyodrębniona pod względem własności oraz posiada założoną księgę wieczystą.

 

Na wartość mieszkania wpływa wiele czynników. Czasami ciężko jest przewidzieć, w jakim stopniu oddziaływuje dany parametr. Pomóc w określeniu jego wpływu może przede wszystkim wnikliwa analiza rynku...

 

Wycena działek budowlanych

Działka budowlana to: nieruchomość gruntowa lub działka gruntu której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych. W przypadku wyceny działek podejście do określenia również będzie zupełnie inne niż w przypadku wyceny domów czy mieszkań. Na wartość nieruchomości niezabudowanej mają często wpływ takie cechy jak dostępność do mediów  czy przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego… również nieruchomości sąsiednich.

 

Wymagane dokumenty w przypadku wyceny działek budowlanych to: numer księgi wieczystej...

oferta145637.jpg

Zobacz co jeszcze możemy Ci zaoferować!

Oprócz szeroko pojętej wyceny nieruchomości oraz doradztwa inwestycyjnego w swojej ofercie posiadamy również usługi obejmujące badania specjalistycznym sprzętem pomiarowym. Wykonujemy badania kamerą termowizyjną za pomocą, której można sporządzić dokumentację rozkładania się energii cieplnej w domu oraz określić miejsca występowania mostków termicznych czy zawilgoceń. W posiadaniu mamy również kamerę inspekcyjną, która umożliwia badanie trudnodostępnych miejsc takich jak: kanalizacja czy przewody wentylacyjne. Urządzenie może znaleźć swoje zastosowanie również w mechanice pojazdowej.

Doradztwo inwestycyjne

Oferujemy pomoc przy określeniu stanu prawnego nieruchomości oraz przygotowania ich do transakcji kupna / sprzedaży. Wykonujemy badania dotyczące ekonomicznej opłacalności inwestycji oraz oceny ryzyka inwestycyjnego przedsięwzięcia. Sporządzamy analizy lokalnego rynku nieruchomości. Pomagamy w wyborze najlepszej nieruchomości przeznaczonej pod konkretną inwestycję.

Wykonujemy analizę możliwości zagospodarowania terenu pod kątem przepisów prawa. Wskazujemy najbardziej efektywne i opłacalne ekonomicznie rozwiązania. 

Badania specjalistycznym sprzętem pomiarowym

Na życzenie klienta możemy wykonać badanie szpilkowym miernikiem wilgotności -  za jego pomocą wykonujemy pomiary wilgotności w drewnie i innych materiałach budowlanych, takich jak: sklejka, płyty kartonowo-gipsowe, płyty OSB, cegły, jastrychy cementowe, beton, zaprawa cementowa, jastrychy anhydrytowe, zaprawa wapienna i gips. Urządzenie umożliwa również wykonanie pomiarów temperatury otoczenia i wilgotności względnej. 

blog353865.jpg

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Skontaktuj się z Nami

Goodwill Wycena Nieruchomości
Karolina Pełka

 

Lipnice 17
99-414 Kocierzew Południowy

723 361 533

tomala.karolina17@gmail.com

Formularz kontaktowy

Może Pani/Pan wycofać każdą z powyższych zgód w każdym momencie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@goodwill.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.